Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Henryk Sechman
profesor uczelni

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa; poszukiwania naftowe; ochrona środowiska

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
profesor

Obszar badawczy: hydrogeologia, geotermia, hydrogeochemia, inżynieria środowiska, procesy membranowe

  • e-mail
  • +48 12 617 41 63
  • A-0, III p., pok. 304A
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online poniedziałek 16.00 - 17.00 | Kod zespołu MS Teams: 5eyp9a5

Prof. dr hab. Anna Świerczewska
profesor

Obszar badawczy: diageneza strukturalna, mikrotektonika, geologia strukturalna

Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH
profesor uczelni

Obszar badawczy:  metody geoelektryczne, geofizyka naftowa, systemy naftowe, geotermia

Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał
profesor uczelni

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, środowiskowe aspekty produkcji energii, efektywność energetyczna, niska emisja, geologia naftowa, modelowanie geologiczne

   • e-mail
   • +48 12 617 38 43
   • A-0, III p., pok. 304C
   • Spis publikacji
   • Konsultacje online piątek 13.00 - 14.00 | Kod zespołu MS Teams: 68sv07k

Dr hab. inż. Leszek Pająk
profesor uczelni

Obszar badawczy: ciepłownictwo, energetyka, fizyka cieplna budynków, wymiana ciepła i masy, modelowanie numeryczne i matematyczne, odnawialne i konwencjonalne źródła energii, ocena wpływu na środowisko inwestycji w zakresie oceny emisji zanieczyszczeń, efektywność energetyczna

 • e-mail
 • +48 12 617 47 63
 • A-0, III p., pok. 321
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online piątek 9.00 - 10.00 | Kod zespołu MS Teams: lf9w4kk

Dr hab. Artur Tadeusz Krzyżak
profesor uczelni

Obszar badawczy: układy porowate w geologi i bio-medycynie, fizyka Magnetycznego Rezonasu Jądrowego

Pracownicy badawczy

Dr inż. Marta Waliczek
asystent badawczy

Obszar badawczy: refleksyjność witrynitu