Funkcjonowanie Uczelni od 19.04.2021 |

Szanowni Państwo,

Ukazały się informacje dot. funkcjonowania Uczelni od 19.04.2021 (link poniżej). Proszę wszystkich pracowników o zapoznanie się z tym zasadami: https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje/

Biorąc po uwagę obecną sytuację epidemiczną Zespół Dziekański podjął decyzję, że do dnia 30 kwietnia br. wszystkie zajęcia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska nadal będą prowadzone w formie zdalnej. Od 4 maja zajęcia dydaktyczne (laboratoria) będą mogły odbywać się w systemie hybrydowym. Jeżeli ktokolwiek chciałby zaplanować stacjonarne zajęcia laboratoryjne – to należy zgłosić ten fakt do Pani M. Sokół. Zajęcia te wówczas zostaną zgłoszone przez Panią M. Sokół do odpowiedniego Prodziekana, a także zostaną zaplanowane w UNITIMIE (u Pana T. Juraszka). Jednak zaleca się, aby ograniczyć do niezbędnego minimum tego typu zajęcia. Jeżeli do tej pory np. zajęcia komputerowe były realizowane z powodzeniem systemem zdalnym – to należy taką formę zajęć utrzymać do końca semestru.

Jak do tej pory nie mam żadnych wiążących informacji na temat formy przeprowadzenia zajęć terenowych (letnie praktyki).