Kierownik

dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Członkowie 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
 • dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH
 • dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. AGH
 • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH
 • dr inż. Tomasz Maćkowski
 • dr inż. Michał Kaczmarczyk
 • dr inż. Anna Wachowicz-Pyzik
 • dr inż. Joanna Jasnos
 • mgr inż. Jarosław Kotyza
 • mgr inż. Marek Hajto
 • mgr inż. Grzegorz Pełka
 • mgr inż. Wojciech Luboń
 • mgr inż. Adam Cygal
 • mgr inż. Elżbieta Hałaj
 • mgr Dominika Dawiec
 • mgr inż. Anna Chmielowska – doktorantka

Profil badawczy

Obszary działalności grupy badawczej ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII koncentrują się wokół tematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej i pomp ciepła.  Jednym z głównych pól działalności naszej grupy badawczej jest lokalne rozpoznanie możliwości efektywnego wykorzystania geotermii głębokiej i płytkiej, jak również wdrożenie innowacyjnych technologii w tym zakresie.

W ramach projektów badawczych zespół realizuje tematykę określania potencjału geotermalnego różnych rejonów Polski i wskazywania miejsc szczególnie predysponowanych do efektywnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej, wraz z określeniem spodziewanych efektów energetycznych i ekologicznych funkcjonowania instalacji geotermalnych. Prowadzimy badania nad efektywnością pracy pomp ciepła w różnych warunkach i doborem tego rodzaju instalacji dla warunków rzeczywistych. Testujemy i analizujemy rozwiązania w zakresie integracji różnych instalacji wykorzystujących potencjał energetyczny lokalnych, odnawialnych źródeł energii w celu redukcji zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych współczesnego świata. Ponadto, wykonujemy oceny potencjału energetycznego tego typu źródeł dla odbiorców indywidualnych, jak również miast, gmin i szerszych społeczności.

W kręgu naszych zainteresowań badawczych jest analiza i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, ich promocja i rozpowszechnianie, a tym samym podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Oprócz działalności badawczej Grupa Badawcza OZE prowadzi także działalność dydaktyczną mającą na celu kształcenie kadr dla sektora OZE w Polsce i za granicą (kierunek Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).  Prace badawcze i dydaktyczne prowadzone są m.in. w nowoczesnym, specjalistycznym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH WGGiOŚ w Miękini wyposażonym w instalacje naukowo-dydaktyczne z zakresu odnawialnych i ekologicznych źródeł.

Kompetencje

 • Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w określonych lokalizacjach
 • Ocena potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii
 • Efekty ekologiczne i ekonomiczne zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • Edukacja, promocja i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Analiza potencjału geotermalnego i projektowanie instalacji geotermalnych
 • Dobór pomp ciepła i projektowanie instalacji bazujących na pompach ciepła
 • Badania nad wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie geotermii płytkiej i głębokiej
 • Integracja różnych nośników energii, ze szczególnym uwzględnieniem nośników energii odnawialnej
 • Rozpoznawanie i analiza systemów geotermalnych z wykorzystaniem metod geofizycznych i modelowań numerycznych
 • Narzędzia informatyczne w OZE

Laboratoria

Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini wyposażone w:

 • instalację grzewczą z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi
 • stanowiska dydaktyczne z pompami ciepła
 • małą turbinę wiatrową wraz z wiatrową stacją pomiarową
 • stanowisko montażu kolektorów słonecznych
 • system archiwizacji danych z instalacji grzewczych
 • system zarządzania budynkiem BMS
 • stanowisko układów hybrydowych słoneczno-wiatrowych
 • stanowisko dydaktyczne z ogniwami paliwowymi
 • badawczą instalacje fotowoltaiczną
 • stanowisko testów polowych nowych typów modułów fotowoltaicznych
 • stanowisko badawcze pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
 • stanowisko badawcze otworowych wymienników ciepła.
 • urządzenie do przeprowadzania testów reakcji termicznej górotworu
 • stanowisko dydaktyczne do badania biopaliw stałych
 • stanowisko dydaktyczne do testowania biogazodochodowości.
 • stanowisko dydaktyczne – kotłownia na pelety

Lista wybranych publikacji

Sowiżdżał, A., Maćkowski T. Wachowicz-Pyzik A. 2020. Variability of lithofacial parameters of Lower Jurassic geothmermal aquifer in the Malanów region revealed by interpretation of geophysical well logs and seismic data. Environmental Earth Sciences; ISSN 1866-6280. — 2020 vol. 79 iss. 1 art. no. 33, s. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-21.

Sowiżdżał A., Hajto M., Hałaj E., 2020. Thermal waters of central Poland: a case study from Mogilno-Łódź Trough, Poland. Environmental Earth Sciences; ISSN 1866-6280. vol. 79 iss. 5 art. no. 112, s. 1–11.

Sowiżdżał A., Górecki W., Hajto M., 2020. Geological conditions of geothermal resource occurrences in Poland, Geological Quarterly, ISSN 1641-7291. — 2020 vol. 64 no. 1, s. 185–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-07. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/26173/pdf

Kaczmarczyk, M., Sowiżdżał, A., Tomaszewska B. 2020. Energetic and environmental aspects of individual heat generation for sustainable development at a local scale — a case study from Poland; Energies ISSN 1996-1073.  2020 vol. 13 iss. 2 art. no. 454, s. 1–16.

Kaczmarczyk, M., Tomaszewska B., Pająk L. 2020Geological and thermodynamic analysis of low enthaply geothermal resources to electricity generation using ORC and Kalina Cycle technology Energies 2020 vol. 13 iss. 6 art. no. 1335, s. 1–20  https://www.mdpi.com/1996-1073/13/6/1335/pdf

Sowiżdżał A., Chmielowska A., Tomaszewska B., Operacz A., Chowaniec J. 2019. Could geothermal water and energy use improve living conditions?: environmental effects from Poland; Archives of Environmental Protection; ISSN 2083-4772. 0324-8461. (2019) vol. 45 no. 3, p. 109–118.

Maćkowski T., Sowiżdżał A., Wachowicz-Pyzik A. 2019. Seismic methods in geothermal water resource exploration: case study from Łódź Trough, central part of Poland; Geofluids; ISSN 1468-8123. — 2019 art. ID 3052806, s. 1–11.

Sowiżdżał, A., Maćkowski T. Wachowicz-Pyzik A. 2019. Recognition of Lower Cretaceous geothermal potential of Central Poland with the application of geophysical methods. Sustainable Water Resources Management; ISSN 2363-5037. (2019) vol. 5 iss. 4, s. 1469–1478.

Sowiżdżał, A. Geothermal energy resources in Poland – Overview of the current state of knowledge, 2018. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v.82, p.3, p. 4020-4027 (2018).

Pełka G., Luboń W., Malik D., 2018. An analysis of the power demand and electricity consumption of automatic pellet boiler. Technical Sciences; ISSN 1505-4675. — 2018 vol. 21 no. 2, s. 117–129. http://uwm.edu.pl/wnt/technicalsc/tech_21_2/03_Pelka-G_i_in.pdf

Sowiżdżał, A., Kaczmarczyk, M., 2016.  Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland, Geological Journal, 51, 1, 65-76 (2016).

Sowiżdżał, A., 2016 Possibilities of petrogeothermal energy resources utilization in central part of Poland. Applied Ecology and Environmental Research; 2016 vol. 14 nr 2, s. 555–5   74.

Górecki W., Sowiżdżał, A., Hajto M., Wachowicz-Pyzik A. 2015. Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland; Environmental Earth Sciences, vol. 74 iss. 12, p.7487–7495 (2015).