Pracownia wyposażona jest w uniwersalny polaryzacyjny mikroskop badawczy Mikroskop AxioImager.A1m ( D1) firmy Carl Zeiss. Jest to mikroskop polaryzacyjny przystosowany do pracy w świetle transmisyjnym, w odbitym świetle białym i niebieskim/UV a także kombinowanym. Sprzężony jest on z zestawem fotometru firmy J&M GmbH - MSP 200 do pomiarów refleksyjności witrynitu i jakościowo – ilościowej analizy rozproszonej materii organicznej oraz macerałów węgla. Cechą szczególną jest zestaw obiektywów uniwersalnych o długiej ogniskowej, które pozwolą na rozbudowanie mikroskopu i wykorzystanie innych stolików specjalistycznych pozwalających na wykonywanie badań w warunkach kontrolowanego środowiska.

Wzbogacenie wyposażenia mikroskopu polaryzacyjnego o system analizy obrazu oraz fluorescencję i fotometr pozwala na realizację specjalistycznych badań wybiegających poza standardowe badania petrograficzne. System ten składa się z wysokiej klasy kamery cyfrowej AxioCam MRc 5 dla normalnego oświetlenia halogenowego oraz posiadającej możliwości pracy przy świetle szczątkowym (obraz we fluorescencji). Obraz cyfrowy jest analizowany z wykorzystaniem systemu komputerowej analizy obrazu. Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu AxioVision firmy Carl Zeiss.

Wyniki badań wykonywanych na tym mikroskopie znajdują szerokie zastosowanie w prospekcji naftowej, głównie w aspekcie charakterystyki, oceny i kwalifikacji skał systemu naftowego w zakresie:

  • standardowych badań petrograficznych dla diagnostyki i klasyfikacji skał w ocenie: składu mineralnego, struktury, tekstury, uziarnienia, obtoczenia materiału okruchowego, stopnia wysortowania a także oznaczania stosunków ilościowych między składnikami skalnymi;
  • analizy procesów diagenetycznych oraz określaniu własności zbiornikowych skał poprzez badanie przestrzeni porowej (określenie wielkości, kształtu i wypełnienia porów oraz szczelin) w oparciu o system analizy obrazu;
  • kompleksowej oceny jakościowo - ilościowej skały macierzystej (w tym węgli), jej typu genetycznego (analiza macerałowa) i stopnia przeobrażenia termicznego (pomiar wskaźnika refleksyjności witrynitu);
  • badań procesów oddziaływania czynników środowiskowych na skały.

Laboratorium posiada certyfikat do wykonywania badań wydany przez firmę Carl Zeiss Sp. z o.o.

Kierownik pracowni
dr hab Anna Świerczewska
+48 12 617 24 14
e-mail