Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł „Grzała” działające od 2010 roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest prężnie rozwijającym się kołem naukowym, skupiającym studentów zafascynowanych pozyskiwaniem energii z niekonwencjonalnych źródeł. Pierwotnie pasjonaci innowacyjnych i alternatywnych technologii tworzyli sekcję przy Studenckim Kole Naukowym Geologów AGH, którą od początku opiekuje się i wspiera Pan dr inż. Mirosław Janowski pracownik Katedry Surowców Energetycznych.

Główne cele jakie przyświecają Kołu to popularyzacja i promocja odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju, a także propagowanie zachowań proekologicznych. Koło Grzała zrzesza ambitnych i pomysłowych studentów głównie
z kierunków Ekologiczne Źródła Energii oraz Inżynieria Środowiska z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy pragną poszerzać swoje zainteresowania
z zakresu zielonej energii.

Koło Naukowe Grzała współpracuje z wieloma firmami działającymi w branży OZE, organizując spotkania i szkolenia dla członków Koła z potencjalnymi pracodawcami oraz wspiera publikacje ich artykułów zarówno na portalach internetowych jak
i w renomowanych pismach branżowych. Wspólne wyjazdy na konferencje oraz specjalistyczne targi związane z sektorem efektywności energetycznej, a także zagraniczne wycieczki dydaktyczno-naukowe to tylko niektóre z licznych działań tej organizacji.

Sztandarowym projektem Koła jest coroczny festiwal naukowy OZE DAY Dzień Odnawialnych Źródeł Energii, w którego przygotowanie angażują się wszyscy członkowie Koła. Wydarzenie to jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów oraz konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii, podczas których można powiększyć swoją wiedzę nt. wykorzystania alternatywnych źródeł energii w aspekcie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska powstanie. Głównym celem przyświecającym OZE DAY to budowa platformy do transferu informacji o odnawialnych źródłach energii pomiędzy firmami, studentami, przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz mieszkańcami miasta Kraków i okolic.

Strona www KN "GRZAŁA"