Kierownictwo Katedry

Henryk Sechman

Dr hab. inż. Henryk Sechman
profesor uczelni | Kierownik Katedry

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa; poszukiwania naftowe; ochrona środowiska

 • e-mail
 • +48 12 617 23 60; +48 12 617 38 89
 • A-0, II piętro, p. 239B (III piętro, p. 307A; 307C)
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 8.00 - 9.00
  MS Teams Nazwa: H_Sechman_konsultacje | Kod: ibtvo6a
Anna Sowiżdżał

Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał
profesor uczelni | Za-ca Kierownika Katedry

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, środowiskowe aspekty produkcji energii, efektywność energetyczna, niska emisja, geologia naftowa, modelowanie geologiczne

 • e-mail
 • +48 12 617 38 43
 • A-0, III piętro, p. 304C
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 12.00 - 13.00
  MS Teams Nazwa: A_Sowiżdżał_KSE_konsultacje | Kod: 68sv07k
Monika Szczygieł

mgr inż. Monika Szczygieł
specjalista inżynieryjno-techniczny

Sekretariat Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Anna Świerczewska

Prof. dr hab. Anna Świerczewska
profesor

Obszar badawczy: diageneza strukturalna, mikrotektonika, geologia strukturalna

 • e-mail
 • +48 12 617 24 14
 • A-0, II piętro, p. 203A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: czwartek 14.00 - 15.30
  MS Teams Nazwa: AŚ_konsultacje | Kod: 86fdnla
Barbara Tomaszewska

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
profesor

Obszar badawczy: hydrogeologia, geotermia, hydrogeochemia, inżynieria środowiska, procesy membranowe

 • e-mail
 • +48 12 617 41 63
 • A-0, III piętro, p. 304A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: środa 12.00 - 13.00
  MS Teams Nazwa: Konsultacje_Barbara Tomaszewska | Kod: qq91bkx

<!--

 • Konsultacje: poniedziałek 15:00 - 16:00
 • -->

  Leszek Pająk

  Dr hab. inż. Leszek Pająk
  profesor uczelni

  Obszar badawczy: ciepłownictwo, energetyka, fizyka cieplna budynków, wymiana ciepła i masy, modelowanie numeryczne i matematyczne, odnawialne i konwencjonalne źródła energii, ocena wpływu na środowisko inwestycji w zakresie oceny emisji zanieczyszczeń, efektywność energetyczna

  • e-mail
  • +48 12 617 37 86
  • A-0, III piętro, p. 338
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: sroda 10.30 - 13.30
   MS Teams Nazwa: L_Pająk_KSE_konsultacje | Kod: 6cjy28h
  Adam Fheed

  Dr inż. Adam Fheed
  adiunkt

  Obszar badawczy: petrofizyka, magnetyczny rezonans jądrowy, cyfrowa analiza obrazu, badania diagenetyczne i petrologiczne, geologia naftowa, sedymentologia

  dr inż. Elżbieta Hałaj
  adiunkt

  Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, magazynowanie ciepła, modelowanie systemów geotermalnych, pompy ciepła, otworowe wymienniki ciepła, ATES

  Mirosław Janowski

  Dr inż. Mirosław Janowski
  adiunkt

  Obszar badawczy: energetyka odnawialna, inżynieria mechaniczna

  • e-mail
  • +48 12 617 38 40
  • A-0, III piętro, p. 304D
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: piątek 14.00 - 15.30
   MS Teams Nazwa: M_Janowski_KSE_konsultacje | Kod: konsul
  Michał Kaczmarczyk

  Dr inż. Michał Kaczmarczyk
  adiunkt

  Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, środowiskowa ocena cyklu życia, niska emisja, geotermia

  • e-mail
  • +48 12 617 38 39
  • A-0, III piętro, p. 304B
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: czwartek 12.00 - 13.00
   MS Teams Nazwa: M_Kaczmarczyk_KSE_konsultacje | Kod: l9m8h16
  Wojciech Luboń

  Dr inż. Wojciech Luboń
  adiunkt

  Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, efektywność energetyczna

  • e-mail
  • +48 12 617 40 57
  • A-0, wysoki parter, p. 13C
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: poniedziałek 13.00 - 14.00
   MS Teams Nazwa: W_Lubon_KSE_konsultacje | Kod: pso88me

  Dr inż. Grzegorz Machowski
  adiunkt

  Obszar badawczy: geologia i geochemia naftowa, petrofizyka, przestrzenne modelowania geologiczne, geotermia, sekwestracja dwutlenku węgla

  • e-mail
  • +48 12 617 24 30
  • A-0, II piętro, p. 239E
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: wtorek 16.30 - 18.00
   MS Teams Nazwa: G_Machowski_KSE_konsultacje | Kod: tlk60ko
  Tomasz Maćkowski

  Dr inż. Tomasz Maćkowski
  adiunkt

  Obszar badawczy: geofizyka, analiza systemów naftowych i geotermalnych

  • e-mail
  • +48 12 617 38 44
  • A-0, II piętro, p. 240A
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: środa 17.00 - 18.30
   MS Teams Nazwa: T_Maćkowski_KSE_konsultacje | Kod: kl5isbe
  Bartosz Papiernik

  Dr inż. Bartosz Papiernik
  adiunkt

  Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, kartografia wgłębna, 3D modelowania strukturalno parametryczne, geostatystyka, szacowanie zasobów węglowodorów, składowanie dwutlenku węgla, geologiczne magazynowanie energii

  • e-mail
  • +48 12 617 24 39
  • A-0, II piętro, p. 239G
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: wtorek 13.00 - 14.30
   MS Teams Nazwa: Bartosz Papiernik Konsultacje | Kod: um818f9
  Grzegorz Pełka

  dr inż. Grzegorz Pełka
  adiunkt

  Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, dolne źródła dla pomp ciepła, nowoczesne kotły grzewcze

  • e-mail
  • +48 12 617 40 57
  • A-0, wysoki parter, p. 13C
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: wtorek 15.30 - 16.30
   MS Teams Nazwa: G_Pełka_KSE_konsultacje | Kod: 1r72so8

  dr inż. Anna Wachowicz-Pyzik
  adiunkt

  Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, modelowanie geologiczne, narzędzia informatyczne

  • e-mail
  • -
  • A-0, III piętro, p. 309A
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: wtorek 11.30 - 12.30
   MS Teams Nazwa: A_Wachowicz-Pyzik_KSE_konsultacje | Kod: vkeh43g

  Dr inż. Anna Twaróg
  adiunkt

  Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa, ochrona środowiska, geologia naftowa

  • e-mail
  • +48 12 617 38 11
  • A-0, III piętro, p. 307A, 307D
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: środa 13.00 - 14.00
   MS Teams Nazwa: A_Twaróg_KSE_konsultacje | Kod: gu600x4
  Jan Barmuta

  Dr inż. Jan Barmuta
  adiunkt

  Obszar badawczy: geologia strukturalna, interpretacja danych sejsmicznych, tektonika

  • e-mail
  • +48 12 617 37 56
  • A-0, III piętro, p. 339
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: czwartek 11.30 - 14.00
   MS Teams Nazwa: J_Barmuta_KSE_konsultacje | Kod: xhl9z4t
  Marek Hajto

  mgr inż. Marek Hajto
  asystent

  Obszar badawczy: szacowanie zasobów geotermalnych, ocena parametrów hydrogeologicznych, LCA - aspekty środowiskowe, efektywność energetyczna, modelowanie hydrogeologiczne i geotermiczne, magazynowanie energii (TES)

  • e-mail
  • +48 12 617 38 39
  • A-0, III piętro, p. 304B
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: czwartek 15.00 - 16.30
   MS Teams Nazwa: M_Hajto_KSE_konsultacje | Kod: emjwwoq
  Jan Soboń

  mgr inż. Jan Soboń
  asystent

  Obszar badawczy: geotermia, geochemia powierzchniowa, inżynieria złożowa, poszukiwania naftowe i geotermalne, systemy eksploatacji wód geotermalnych, pułapki hydrodynamiczne

  • e-mail
  • +48 12 617 38 35
  • A-0, III piętro, p. 309B
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: poniedziałek 9:40 - 10:20 oraz 12:10 - 12:40
   MS Teams Nazwa: J_Soboń_KSE_konsultacje | KOD: 7xbrcn3
  Adam Cygal

  mgr inż. Adam Cygal
  asystent

  Obszar badawczy: geofizyka, metody elektromagnetyczne, tomografia sejsmiczna, modelowania geofizyczne

  dr inż. Bartłomiej Ciapała
  asystent

  Obszar badawczy: niskotemperaturowe zasoby geotermalne, hybrydyzacja OZE

  Anna Chmielowska

  mgr inż. Anna Chmielowska
  asystent

  Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska

  • e-mail
  • +48 12 617 38 43
  • A-0, III piętro, p. 304C
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: poniedziałek 11.00 - 12.00
   MS Teams Nazwa: A_Chmielowska_KSE_konsultacje | Kod: 77leyci

  Dr inż. Paweł Poprawa
  adiunkt

  Obszar badawczy: geologia naftowa, modelowania systemów naftowych, tektonika, analiza basenów sedymentacyjnych, analiza obszarów proweniencji

  Dr inż. Marta Waliczek
  adiunkt

  Obszar badawczy: refleksyjność witrynitu

  Pracownicy badawczy

  Artur Krzyżak

  Dr hab. Artur Tadeusz Krzyżak
  profesor uczelni

  Obszar badawczy: układy porowate w geologi i bio-medycynie, fizyka Magnetycznego Rezonasu Jądrowego

  mgr inż. Krzysztof Pieniądz
  główny spec. naukowo-techniczny

  | pracownik projektowy |

  Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

  Pracownicy naukowo-techniczni

  mgr inż. Leszek Smolarski
  spec. naukowo-techniczny ds. badań

  | pracownik projektowy |

  Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

  mgr inż. Sylwia Łabaj
  spec. naukowo-techniczny ds. badań

  | pracownik projektowy |

  Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

  Pracownicy inżynieryjno-techniczni

  mgr inż. Jarosław Kotyza

  | WIELOLETNI KIEROWNIK LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ I POSZANOWANIA ENERGII AGH W MIĘKINI |

  Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, geotermia

  mgr inż. Piotr Łapinkiewicz
  spec. inżynieryjno-techniczny

  Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, przetwarzanie sejsmiczne

  dr inż. Aurelia Zając
  spec. inżynieryjno-techniczny ds. badań

  | pracownik projektowy |

  Obszar badawczy: geologia stosowana, aspekty środowiskowe

  Dominika Dawiec

  dr inż. Dominika Dawiec
  referent techniczny

  Obszar badawczy: zarządzanie, odnawialne źródła energii

  mgr inż. Piotr Misiaczek
  starszy referent techniczny

  | pracownik projektowy |

  Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, przetwarzanie danych

  Doktoranci

  dr inż. Weronika Mazur
  _

  Obszar badawczy: geofizyka, petrofizyka

  mgr inż. Mentari Mukti
  doktorant

  Obszar badawczy: geotermia, geofizyka naftowa, odnawialne źródła energii

  • e-mail
  • +48 12 617 31 38
  • A-0, wysoki parter, p. 14

  mgr inż. Magdalena Starczewska
  doktorant

  Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, środowiskowe aspekty produkcji energii

  • e-mail
  • +48 12 617 31 38
  • A-0, wysoki parter, p. 14
  • Spis publikacji
  • Konsultacje online: wtorek 10.15 - 11.15
   MS Teams Nazwa: M_Sobczyk_KSE_Konsultacje | Kod: u2eza1o

  mgr inż. Paulina Kopera

  doktorant

  Obszar badawczy: ---

  • e-mail
  • +48 12 ---
  • A-0, ---
  • Spis publikacji

  mgr inż. Kacper Domagała

  doktorant

  Obszar badawczy: ---

  • e-mail
  • +48 12 ---
  • A-0, ---
  • Spis publikacji

  mgr inż. Maciej Szymanek

  doktorant

  Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii

  mgr inż. Karol Spunda

  doktorant

  Obszar badawczy: ---

  • e-mail
  • +48 12 ---
  • A-0, ---
  • Spis publikacji

  mgr inż. Michał Fajt

  doktorant

  Obszar badawczy: ---

  • e-mail
  • +48 12 ---
  • A-0, ---
  • Spis publikacji

  Pracownicy Emerytowani

  Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki

  Prof. dr hab. Szczepan Porębski

  dr inż. Wojciech Biedrzycki 

  dr hab. inż. Wacław Burzewski, prof. AGH

  inż. Andrzej Chrząstowski

  dr inż. Tadeusz Bachleda-Curuś

  mgr inż. Barbara Czopek

  dr inż. Marek Dzieniewicz

  mgr inż. Julian Krach

  prof. dr hab. inż. Jan Kuśmierek

  dr inż. Beata Reicher

  dr inż. Grażyna Semyrka

  dr inż. Roman Semyrka

  dr inż. Kazimierz Słupczyński

  mgr Małgorzata Sokół

  dr hab. inż. Wojciech Strzetelski, prof. AGH

  mgr inż. Ewa Zubel

  Anna Żołdani-Szelest