Kierownictwo Katedry

Henryk Sechman

Dr hab. inż. Henryk Sechman
profesor uczelni | Kierownik Katedry

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa; poszukiwania naftowe; ochrona środowiska

 • e-mail
 • +48 12 617 23 60; +48 12 617 38 89
 • A-0, II piętro, p. 239B (III piętro, p. 307A; 307C)
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 8.00 - 9.00
  MS Teams Nazwa: H_Sechman_konsultacje | Kod: ibtvo6a
Anna Sowiżdżał

Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał
profesor uczelni | Za-ca Kierownika Katedry

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, środowiskowe aspekty produkcji energii, efektywność energetyczna, niska emisja, geologia naftowa, modelowanie geologiczne

 • e-mail
 • +48 12 617 38 43
 • A-0, III piętro, p. 304C
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 9.00 - 10.30
  MS Teams Nazwa: A_Sowiżdżał_KSE_konsultacje | Kod: 68sv07k
Monika Szczygieł

mgr inż. Monika Szczygieł
specjalista inżynieryjno-techniczny

Sekretariat Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Anna Świerczewska

Prof. dr hab. Anna Świerczewska
profesor

Obszar badawczy: diageneza strukturalna, mikrotektonika, geologia strukturalna

 • e-mail
 • +48 12 617 24 14
 • A-0, II piętro, p. 203A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: czwartek 14.00 - 15.30
  MS Teams Nazwa: AŚ_konsultacje | Kod: 86fdnla
Barbara Tomaszewska

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
profesor

Obszar badawczy: hydrogeologia, geotermia, hydrogeochemia, inżynieria środowiska, procesy membranowe

 • e-mail
 • +48 12 617 41 63
 • A-0, III piętro, p. 304A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: środa 12.00 - 13.00
  MS Teams Nazwa: Konsultacje_Barbara Tomaszewska | Kod: qq91bkx

Leszek Pająk

Dr hab. inż. Leszek Pająk
profesor uczelni

Obszar badawczy: ciepłownictwo, energetyka, fizyka cieplna budynków, wymiana ciepła i masy, modelowanie numeryczne i matematyczne, odnawialne i konwencjonalne źródła energii, ocena wpływu na środowisko inwestycji w zakresie oceny emisji zanieczyszczeń, efektywność energetyczna

 • e-mail
 • +48 12 617 37 86
 • A-0, III piętro, p. 338
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: sroda 10.30 - 13.30
  MS Teams Nazwa: L_Pająk_KSE_konsultacje | Kod: 6cjy28h
Michał Stefaniuk

Dr hab. inż. Michał Stefaniuk
profesor uczelni

Obszar badawczy:  metody geoelektryczne, geofizyka naftowa, systemy naftowe, geotermia

 • e-mail
 • +48 12 617 23 60 (sekretariat KSE)
 • A-0, II piętro, p. 240B
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: poniedziałek 14.30 - 15.30
  MS Teams Nazwa: M_Stefaniuk_KSE_konsultacje | Kod: 4hqf0gz
Adam Fheed

Dr inż. Adam Fheed
adiunkt

Obszar badawczy: petrofizyka, magnetyczny rezonans jądrowy, cyfrowa analiza obrazu, badania diagenetyczne i petrologiczne, geologia naftowa, sedymentologia

dr inż. Elżbieta Hałaj
adiunkt

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, magazynowanie ciepła, modelowanie systemów geotermalnych, pompy ciepła, otworowe wymienniki ciepła, ATES

Mirosław Janowski

Dr inż. Mirosław Janowski
adiunkt

Obszar badawczy: energetyka odnawialna, inżynieria mechaniczna

 • e-mail
 • +48 12 617 38 40
 • A-0, III piętro, p. 304D
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: piątek 14.00 - 15.30
  MS Teams Nazwa: M_Janowski_KSE_konsultacje | Kod: konsul
Michał Kaczmarczyk

Dr inż. Michał Kaczmarczyk
adiunkt

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, środowiskowa ocena cyklu życia, niska emisja, geotermia

 • e-mail
 • +48 12 617 38 39
 • A-0, III piętro, p. 304B
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: czwartek 12.00 - 13.00
  MS Teams Nazwa: M_Kaczmarczyk_KSE_konsultacje | Kod: l9m8h16
Wojciech Luboń

Dr inż. Wojciech Luboń
adiunkt

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, efektywność energetyczna

 • e-mail
 • +48 12 617 40 57
 • A-0, wysoki parter, p. 13C
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: poniedziałek 13.00 - 14.00
  MS Teams Nazwa: W_Lubon_KSE_konsultacje | Kod: pso88me

Dr inż. Grzegorz Machowski
adiunkt

Obszar badawczy: geologia i geochemia naftowa, petrofizyka, przestrzenne modelowania geologiczne, geotermia, sekwestracja dwutlenku węgla

 • e-mail
 • +48 12 617 24 30
 • A-0, II piętro, p. 239E
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 16.30 - 18.00
  MS Teams Nazwa: G_Machowski_KSE_konsultacje | Kod: tlk60ko
Tomasz Maćkowski

Dr inż. Tomasz Maćkowski
adiunkt

Obszar badawczy: geofizyka, analiza systemów naftowych i geotermalnych

 • e-mail
 • +48 12 617 38 44
 • A-0, II piętro, p. 240A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: środa 17.00 - 18.30
  MS Teams Nazwa: T_Maćkowski_KSE_konsultacje | Kod: kl5isbe
Bartosz Papiernik

Dr inż. Bartosz Papiernik
adiunkt

Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, kartografia wgłębna, 3D modelowania strukturalno parametryczne, geostatystyka, szacowanie zasobów węglowodorów, składowanie dwutlenku węgla, geologiczne magazynowanie energii

 • e-mail
 • +48 12 617 24 39
 • A-0, II piętro, p. 239G
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 13.00 - 14.30
  MS Teams Nazwa: Bartosz Papiernik Konsultacje | Kod: um818f9
Grzegorz Pełka

dr inż. Grzegorz Pełka
adiunkt

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, dolne źródła dla pomp ciepła, nowoczesne kotły grzewcze

 • e-mail
 • +48 12 617 40 57
 • A-0, wysoki parter, p. 13C
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 15.30 - 16.30
  MS Teams Nazwa: G_Pełka_KSE_konsultacje | Kod: 1r72so8

dr inż. Anna Wachowicz-Pyzik
adiunkt

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, modelowanie geologiczne, narzędzia informatyczne

 • e-mail
 • -
 • A-0, III piętro, p. 309A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 11.30 - 12.30
  MS Teams Nazwa: A_Wachowicz-Pyzik_KSE_konsultacje | Kod: vkeh43g

Dr inż. Anna Twaróg
adiunkt

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa, ochrona środowiska, geologia naftowa

 • e-mail
 • +48 12 617 38 11
 • A-0, III piętro, p. 307A, 307D
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 11.30 - 12.30
  MS Teams Nazwa: A_Twaróg_KSE_konsultacje | Kod: gu600x4
Jan Barmuta

Dr inż. Jan Barmuta
asystent

Obszar badawczy: geologia strukturalna, interpretacja danych sejsmicznych, tektonika

 • e-mail
 • +48 12 617 37 56
 • A-0, III piętro, p. 339
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: czwartek 11.30 - 14.00
  MS Teams Nazwa: J_Barmuta_KSE_konsultacje | Kod: xhl9z4t
Marek Hajto

mgr inż. Marek Hajto
asystent

Obszar badawczy: szacowanie zasobów geotermalnych, ocena parametrów hydrogeologicznych, LCA - aspekty środowiskowe, efektywność energetyczna, modelowanie hydrogeologiczne i geotermiczne, magazynowanie energii (TES)

 • e-mail
 • +48 12 617 38 39
 • A-0, III piętro, p. 304B
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: czwartek 15.00 - 16.30
  MS Teams Nazwa: M_Hajto_KSE_konsultacje | Kod: emjwwoq
Jan Soboń

mgr inż. Jan Soboń
asystent

Obszar badawczy: geotermia, geochemia powierzchniowa, inżynieria złożowa, poszukiwania naftowe i geotermalne, systemy eksploatacji wód geotermalnych, pułapki hydrodynamiczne

 • e-mail
 • +48 12 617 38 35
 • A-0, III piętro, p. 309B
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: poniedziałek 10.00 - 11:00
  MS Teams Nazwa: J_Soboń_KSE_konsultacje | KOD: 7xbrcn3
Adam Cygal

mgr inż. Adam Cygal
asystent

Obszar badawczy: geofizyka, metody elektromagnetyczne, tomografia sejsmiczna, modelowania geofizyczne

mgr inż. Bartłomiej Ciapała
asystent

Obszar badawczy: niskotemperaturowe zasoby geotermalne, hybrydyzacja OZE

Anna Chmielowska

mgr inż. Anna Chmielowska
asystent

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska

 • e-mail
 • +48 12 617 38 43
 • A-0, III piętro, p. 304C
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: poniedziałek 11.00 - 12.00
  MS Teams Nazwa: A_Chmielowska_KSE_konsultacje | Kod: 77leyci

Dr inż. Paweł Poprawa
adiunkt

Obszar badawczy: geologia naftowa, modelowania systemów naftowych, tektonika, analiza basenów sedymentacyjnych, analiza obszarów proweniencji

Dr inż. Marta Waliczek
adiunkt

Obszar badawczy: refleksyjność witrynitu

Pracownicy badawczy

Artur Krzyżak

Dr hab. Artur Tadeusz Krzyżak
profesor uczelni

Obszar badawczy: układy porowate w geologi i bio-medycynie, fizyka Magnetycznego Rezonasu Jądrowego

mgr inż. Krzysztof Pieniądz
główny spec. naukowo-techniczny

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

Wojciech Górecki

Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
profesor

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Leszek Smolarski
spec. naukowo-techniczny ds. badań

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

Piotr Hadro

mgr inż. Piotr Hadro
spec. ds. badań, doktorant

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: badania sejsmiczne, interpretacja danych sejsmicznych, modelowania tektoniczne, modelowania sejsmiczne

 • e-mail
 • +48 12 617 24 39
 • A-0, II piętro, p. 239C
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: czwartek 10.00 - 12.00
  MS Teams Nazwa: P_Hadro_KSE_konsultacje | Kod: 646n01o

mgr inż. Sylwia Łabaj
spec. naukowo-techniczny ds. badań

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

mgr inż. Michał Michna
specjalista ds. modelowań 3D i analizy danych

Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, modelowanie 3D strukturalno-parametryczne

mgr inż. Gabriel Ząbek
specjalista ds. modelowań 3D i analizy danych

Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, modelowanie 3D strukturalno-parametryczne

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Jarosław Kotyza

| WIELOLETNI KIEROWNIK LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ I POSZANOWANIA ENERGII AGH W MIĘKINI |

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, geotermia

mgr inż. Piotr Łapinkiewicz
spec. inżynieryjno-techniczny

Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, przetwarzanie sejsmiczne

mgr inż. Aurelia Zając
spec. inżynieryjno-techniczny ds. badań

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geologia stosowana, aspekty środowiskowe

Dominika Dawiec

mgr inż. Dominika Dawiec
referent techniczny

Obszar badawczy: zarządzanie, odnawialne źródła energii

mgr inż. Piotr Misiaczek
starszy referent techniczny

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geologia naftowa, geotermia, przetwarzanie danych

mgr inż. Michał Martuś
spec. naukowo-techniczny ds. badań

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geofizyka, przetwarzanie danych sejsmicznych

 • e-mail
 • -
 • A-0, III piętro, p. 309A
 • Spis publikacji

mgr inż. Jakub Ważny

spec. ds. badań, doktorant

| pracownik projektowy |

Obszar badawczy: geofizyka, metody niesejsmiczne, magnetotelluryka, zintegrowana inwersja danych geofizycznych

 • e-mail
 • +48 12 617 31 28
 • A-0, III piętro, p. 309A
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 16.00 - 17.00
  MS Teams Nazwa:  J_Ważny_KSE_Konsultacje | Kod: 30qczl5

mgr Małgorzata Sokół
starszy referent techniczny

wsparcie dydaktyki Katedry

 • e-mail
 • +48 12 617 41 50
 • A-0, II piętro, p. 239F
 • Spis publikacji

mgr inż. Krzysztof Janc
starszy referent techniczny

| pracownik projektowy |
 • e-mail
 • +48 12 617 52 91
 • A-0, III piętro, p. 306
 • Spis publikacji

mgr inż. Katarzyna Brawiak
starszy referent techniczny

| pracownik projektowy |
 • e-mail
 • +48 12 617 41 50
 • A-0, II piętro, p. 239F
 • Spis publikacji

Doktoranci

Aleksandra Kasztelewicz

mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz
doktorant

Obszar badawczy: geologia, geotermia, odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój, sedymentologia skał osadowych

mgr inż. Weronika Mazur
doktorant

Obszar badawczy: geofizyka, petrofizyka

mgr inż. Mentari Mukti
doktorant

Obszar badawczy: geotermia, geofizyka naftowa, odnawialne źródła energii

 • e-mail
 • +48 12 617 31 38
 • A-0, wysoki parter, p. 14

mgr inż. Magdalena Starczewska
doktorant

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, środowiskowe aspekty produkcji energii

 • e-mail
 • +48 12 617 31 38
 • A-0, wysoki parter, p. 14
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 10.15 - 11.15
  MS Teams Nazwa: M_Sobczyk_KSE_Konsultacje | Kod: u2eza1o
Piotr Strzelecki

mgr inż. Piotr Strzelecki
doktorant

Obszar badawczy: geologia strukturalna, petrologia, petrofizyka

 • e-mail
 • +48 12 617 50 57
 • A-0, niski parter, p. 020B
 • Spis publikacji
 • Konsultacje online: wtorek 13.00 - 14.30
  MS Teams Nazwa: P_Strzelecki_Konsultacje | Kod: 89o1wqx
Aleksandra Szulc-Wrońska

mgr inż. Aleksandra Szulc-Wrońska

doktorant

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska, geologia, efektywne zarządzanie energią, niska emisja, ochrona środowiska

mgr inż. Norbert Smalera

doktorant wdrożeniowy

Obszar badawczy: ---

mgr inż. Mariusz Łukaszewski

doktorant wdrożeniowy

Obszar badawczy: ---

mgr inż. Paulina Kopera

doktorant

Obszar badawczy: ---

 • e-mail
 • +48 12 ---
 • A-0, ---
 • Spis publikacji

mgr inż. Kacper Domagała

doktorant

Obszar badawczy: ---

 • e-mail
 • +48 12 ---
 • A-0, ---
 • Spis publikacji

mgr inż. Maciej Szymanek

doktorant

Obszar badawczy: ---

 • e-mail
 • +48 12 ---
 • A-0, ---
 • Spis publikacji

mgr inż. Karol Spunda

doktorant

Obszar badawczy: ---

 • e-mail
 • +48 12 ---
 • A-0, ---
 • Spis publikacji

mgr inż. Michał Fajt

doktorant

Obszar badawczy: ---

 • e-mail
 • +48 12 ---
 • A-0, ---
 • Spis publikacji

Pracownicy Emerytowani

dr inż. Wojciech Biedrzycki

dr hab. inż. Wacław Burzewski, prof. AGH

inż. Andrzej Chrząstowski

dr inż. Tadeusz Bachleda-Curuś

mgr inż. Barbara Czopek

dr inż. Marek Dzieniewicz

mgr inż. Julian Krach

prof. dr hab. inż. Jan Kuśmierek

dr inż. Beata Reicher

dr inż. Grażyna Semyrka

dr inż. Roman Semyrka

dr inż. Kazimierz Słupczyński

dr hab. inż. Wojciech Strzetelski, prof. AGH

mgr inż. Ewa Zubel

Anna Żołdani-Szelest