Koło Naukowe "KIWON" skupia studentów i sympatyków Geologii Naftowej. Początki istnienia Koła sięgają lat 50-tych i 60-tych. Swoją działalność zaczynało jako jedna z sekcji Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Geologów, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Sekcja Naftowa skupiała studentów specjalizujących się w dawnej Katedrze Ropy i Gazu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej, a od 1980 roku w Instytucie Surowców Energetycznych.

W czerwcu 2010 roku podjęto pierwsze kroki zmierzające do oddzielenia się od SKN "Geologów" i w stworzeniu samodzielnego Koła Naukowego.   Prace nad formalnościami związanymi z organizacją Koła trwały kilka miesięcy. Końcem roku 2010 Koło Naukowe "KIWON" zostało oficjalnie zarejestrowane. Jego opiekunem jest obecnie dr inż. Grzegorz Machowski.

Działalność Koła polega na poszerzaniu zakresu zagadnień objętych programem studiów, a także przygotowaniu studentów do pracy w Przemyśle Naftowym zarówno w Polsce jak i za jej granicami. Od 2012 członkowie Koła realizują projekty naukowo- badawcze w ramach Grantów Rektorskich, w czasie których nawiązują współpracę z członkami innych Kół Naukowych oraz uczniami szkół technicznych. Niewątpliwie najbardziej atrakcyjną formą działalności Koła są wyjazdy naukowo-badawcze. W ostatnich latach studenci działający w Kole wzięli udział w wyjeździe do Gruzji (2011), Azerbejdżanu (2012) oraz  USA (2013) w celu poznania tamtejszych warunków geologicznych przy złożach węglowodorów, a także działalności miejscowego przemysłu naftowego. Członkowie Koła podejmują tematy badawcze związane z branżą naftową, a wyniki pracy prezentują na licznych konferencjach naukowych, często zdobywając wyróżnienia.

Strona www KN "KIWON"