150 miejsc pracy w Shell Business Operations w Krakowie |

Biuro Shell Business Operations w Krakowie zatrudnia obecnie ok 5 tys. osób! Centrum Shella zajmuje się nie tylko finansami czy obsługą klienta. Wśród 12 linii biznesowych jest też m.in. dział Technical Asset Operations zatrudniający geofizyków, geologów i petrofizyków, którzy pracują przy kluczowych projektach spółki.

Na podstawie Puls Biznesu: https://www.pb.pl/shell-ma-jedno-z-najwiekszych-biur-w-polsce-1178793

Shell