Harmonogram egzaminów – studia dzienne, semestr ZIMOWY 2021/2022

Harmonogram planowanych egzaminów studia dzienne, semestr ZIMOWY 2021/2022 - pobierz

I STOPIEŃ

Nazwa przedmiotu

Kategoria Egzaminator

Data                                Godzina

Geologia ogólna

60

1 EZE Dr hab. inż. Michał Stefaniuk – prof. AGH 1 termin - 02.02.2022   10:00

2 termin - 09.02.2022   10:00

3 termin - 16.02.2022   10:00

A0 Sala 133

Podstawy energetyki

49

2 EZE Dr inż. Mirosław Janowski 1 termin - 27.01.2022   16:20

2 termin - 03.02.2022   16:20

3 termin - 10.02.2022   16:30

Energetyka słoneczna

19

3 EZE Dr inż. Mirosław Janowski 1 termin - 26.01.2022   11:20

2 termin - 02.02.2022   11:20

3 termin - 09.02.2022   11:30

Energetyka słoneczna

24

4 IŚ Dr inż. Mirosław Janowski 1 termin - 13.12.2021   15:30

2 termin - 17.12.2021   10:00

3 termin - 20.12.2021   10:00

Sala 133

Termodynamika techniczna

49

2 EZE Dr hab. inż. Leszek Pająk – prof. AGH 1 termin – 04.02.2022   12:10

2 termin – 11.02.2022   12:10

3 termin – 18.02.2022   12:10

A0 sala 380a, pisemny

Energetyka wiatrowa

19

3 EZE Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał – prof. AGH 1 termin -  01.02.2022   12:00

2 termin -  08.02.2022   12:00

3 termin -  18.02.2022   12:00

Odnawialne źródła energii

33

3 IOŚ Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał – prof. AGH 1 termin -  01.02.2022   10:00

2 termin -  08.02.2022   10:00

3 termin -  18.02.2022   10:00

Pompy ciepła

19

3 EZE Dr inż. Michał Kaczmarczyk 1 termin - 31.01.2022    10:00

2 termin - 07.02.2022    10:00

3 termin - 14.02.2022    10:00

Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja

19

3 EZE Dr inż. Michał Kaczmarczyk 1 termin – 28.01.2022    8:00

2 termin – 11.01.2022    8:00

3 termin – 18.01.2022    8:00

sala 221

Energia biomasy

24 Pełka

4 IŚ Dr inż. Michał Kaczmarczyk 1 termin - 17.12.2021   10:00

2 termin - 04.01.2022     9:00

3 termin - 10.01.2022     9:00

Geologia skał zbiornikowych

22

4 GIG Dr hab. Anna Świerczewska – prof. AGH 1 termin - 14.12.2021   14:00

2 termin - 05.01.2022   14:00

3 termin - 10.01.2022   14:00

platforma UPEL

Energetyka geotermalna

24

4 IŚ Dr hab. Beata Kępińska – prof. PAN 1 termin - 03.01.2022    9:00

2 termin - 10.01.2022    9:00

3 termin - 14.01.2022    9:00

Platforma UPEL

II STOPIEŃ

Hybrydowe instalacje energetyczne

32

2 EZE ESE Dr inż. Mirosław Janowski 1 termin - 26.01.2022   14.30

2 termin - 02.02.2022   14.30

3 termin - 09.02.2022   14.30

Modernizacja instalacji energetycznych z zastosowaniem ekologicznych źródeł energii

32

2 EZE ESE Dr inż. Michał Kaczmarczyk 1 termin - 28.01.2022   09:40

2 termin - 11.01.2022   09:40

3 termin - 18.01.2022   09:40

sala 133

Metody geofizyczne w prospekcji naftowej i geotermii

8

2 GST GNIG Dr hab. inż. Michał Stefaniuk – prof. AGH 1 termin - 07.02.2022  10:00

2 termin - 11.02.2022  10:00

3 termin - 18.02.2022  10:00

Modelowanie systemów naftowych

8

2 GST GNIG Dr hab. inż. Michał Stefaniuk – prof. AGH 1 termin - 31.01.2022  10:00

2 termin - 08.02.2022  10:00

3 termin - 15.02.2022  10:00

Regionalna geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

8

2 GST GNIG Dr inż. Jan Barmuta 1 termin - 27.01.2022    9:00

2 termin - 03.02.2022    9:00

3 termin - 10.02.2022    9:00

OZE i niskoenergetyczne systemy grzewcze i wentylacyjne (WGGiIŚ)

9

2 IMŚ GN Dr hab. inż. Leszek Pająk – prof. AGH 1 termin – 04.02.2022   9:00

2 termin – 11.02.2022   9:00

3 termin – 18.02.2022   9:00

C4 sala 506, egzamin ustny