Geotermia – nowe perspektywy |

16 maja 2023 r. odbędzie się Forum "Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Racjonalna gospodarka zasobami wód i energią geotermalną". Organizatorem bezpłatnego wydarzenia jest Państwowy Instytut Geologiczny-PIB. Forum odbędzie się w Warszawie w siedzibie PIG-PIB, jednakże istnieje możliwość przysłuchiwania się debacie w formie on-line.

Do udziału w sesji panelowej Forum zostali zaproszeni również pracownicy naszej Katedry.

Więcej informacji nt. organizowanego Forum, wraz z Programem znajdziecie Państwo tutaj.

Informacja po spotkaniu: https://www.pgi.gov.pl/geotermia/wm-aktualnosci/14495-geotermia-nowe-perspektywy.html