Zasady funkcjonowania uczelni w okresie wakacji 2022 |

ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uczelni w okresie wakacji 2022 roku.
Na podstawie §20 ust. 1 Statutu AGH (Uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm.), mając na uwadze szeroko pojęty interes Uczelni – racjonalizację kosztów funkcjonowania, umożliwienie wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, organizację działań remontowych i konserwacyjnych…
Pełna treść Zarządzenia (plik pdf): pobierz