Marek Hajto członkiem Komitetu Zarządzającego międzynarodowego projektu COST CA18219 poświęconego dekarbonizacji sieci grzewczych i chłodniczych z wykorzystaniem geotermii |

Miło nam poinformować, że nasz kolega mgr inż. Marek Hajto bierze udział w nowo finansowanym działaniu COST CA18219 Geotermia-DHC „Sieć badawcza aplikacji technologii geotermalnych dla dekarbonizacji sieci grzewczo-chłodniczych”. Akcja COST dotyczy włączenia technologii geotermalnych do systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia w Europie, w celu wspierania dekarbonizacji rynku ogrzewania i chłodzenia. CA18219 obejmuje tworzenie sieci, wymianę i transfer wiedzy, szkolenia i interakcje z zainteresowanymi stronami oparte na studiach przypadków, w celu zbadania i promowania rozwiązań dotyczących zwiększenia udziału OZE w sieciach grzewczych i chłodniczych do co najmniej 30% w 2030 r. i co najmniej 50 % w 2050 r.

W dniach 18-20 lutego 2020 r. w Monachium odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Akcji COST CA18219. Polskę reprezentowali członkowie Komitetu Zarządzającego – mgr inż. Marek Hajto (AGH) i dr Monika Konieczyńska (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB).

Członkowie Komitetu Zarządzającego CA18219 – Geothermal DHC na spotkaniu w Brukseli, 15.10.2019 r.

Uczestnicy spotkania Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Akcji COST CA18219, Monachium, 20.02.2020 r.

Więcej informacji można znaleźć  na stronie internetowej CA18219 oraz sieci LinkedIn

Kliknij tutaj aby pobrać newsletter projektu