KSE promuje geotermię w Krakowie – Wielka Lekcja Ekologii |

4. Wielka Lekcja Ekologii w Krakowie

Dnia 26 września 2021 roku na terenach TAURON Areny w Krakowie odbyła się 4. edycja Wielkiej Lekcji Ekologii. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Kraków dla klimatu”. W trakcie plenerowego, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie działania na rzecz klimatu, ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza realizują m.in. wydziały Urzędu Miasta Krakowa (Wydział ds. Jakości Powietrza, Wydział Gospodarki Komunalnej) miejskie jednostki (Zarząd Zieleni Miejskiej, Klimat Energia Gospodarka Wodna) i spółki, naukowcy oraz mieszkańcy.

W foyer TAURON Areny Kraków zaprezentowane zostały różne rozwiązania proklimatyczne. O innowacyjnych projektach, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w Krakowie dyskutowali przedstawiciele krakowskich uczelni, jednostek miejskich, w tym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie S.A.

W konferencji oraz w dyskusji panelowej, moderowanej przez dr hab. inż. Agnieszka Generowicz prof. PK oraz Pana Andrzeja Łazęckiego - dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, wzięli udział nasi koledzy Marek Hajto oraz Bartłomiej Ciapała. Przedstawiciele KSE WGGiOŚ uczestniczyli w wydarzeniu na zaproszenie dyrektora WGK UM Krakowa. Jest to kontynuacja wspólnych działań realizatorów projektu GeoPLASMA-CE oraz UM Krakowa w zakresie popularyzacji geotermii w naszym mieście.

Więcej informacji: https://www.krakow.pl/
Namioty: https://www.tauronarenakrakow.pl/