LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA w Katedrze Surowców Energetycznych |

Działania dla zwiększenia wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii - projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA w Katedrze Surowców Energetycznych

Zespół specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii funkcjonujący Katedrze Surowców Energetycznych uczestniczy w realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (https://klimat.ekomalopolska.pl/life-ip-ekomalopolska/). W ramach projektu opracowywana jest aplikacja zawierająca mapy potencjału odnawialnych źródeł energii oraz kalkulator doboru optymalnej technologii OZE.

Zobacz więcej:

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA