Nowe mapy potencjału płytkiej geotermii dla Rabki oraz Krynicy-Zdroju

Miło nam poinformować, że Zespół Katedry Surowców Energetycznych w składzie: dr inż. Bartosz Papiernik, mgr inż. Michał Michna, mgr inż.  Gabriel Ząbek, dr inż. Grzegorz Machowski, mgr inż. Bartłomiej Ciapała, kierowany przez mgr inż. Marka Hajto zrealizował projekt pn. "Prace eksperckie polegające na wykonaniu bazowego modelu geologicznego 3D dla 2 arkuszy (zgodnie z numeracją SMGP nr 1032 i 1033) mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej (MPGN) w skali 1:50 000”.

Celem projektu było opracowanie 3D modelu geologicznego obejmującego obszar 2 arkuszy SMGP: Rabka 1032 (M-34-88-B) oraz Mszana Górna 1033 (M-34-89-B), do głębokości ok. 300 m. p.p.t. Wyniki projektu uwzględniają skomplikowaną budowę geologiczną porywy fliszowej w modelu o rozmiarze 25x25 m, wyniki nowych pomiarów przewodności cieplnej profilu itp. i reprezentują state of the art w zakresie oceny potencjału geotermalnego płytkiej geotermii w powyższych obszarach.

Opracowane mapy potencjału płytkiej geotermii dla Rabki oraz Krynicy-Zdroju są częściowo działaniami wyprzedzającymi dla programu wsparcia wykorzystania ciepła Ziemi w tych miejscowościach, które zostały zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Energii. Działania te są finansowane ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. „Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych – pilotaż na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój”, który jest rozszerzeniem i kontynuacją programu „Polska Geotermia Plus”.

Wykonywanie map  potencjału płytkiej geotermii jest również elementem I etapu - zadania ciągłego PIG-PIB, pn. "Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000" - więcej tutaj.

Zespół Katedry Surowców Energetycznych jest jak dotąd jedynym zespołem w Polsce, który nawiązał współpracę z Państwową Służbą Geologiczną w zakresie oceny potencjału płytkiej geotermii w Polsce, co świadczy o wysokich kompetencjach Zespołu. Przypomnijmy tylko, że w 2019 roku zrealizowano inny projekt w tym zakresie - GeoPLASMA CE.

Wyniki projektu prezentowane są na portalu mapowym PIG-PIB w zakładce "Geotermia" - https://geologia.pgi.gov.pl/

 

Wizualizacja SMGP na numerycznym modelu terenu wraz z osadzonymi przekrojami geologicznymi.