Raport NIK dotyczący wykorzystania energii wód termalnych w Polsce |

22 kwietnia 2022 r. ukazał się raport NIK dotyczący wykorzystania energii wód termalnych w Polsce. W raporcie czytamy „Możliwości zagospodarowania ciepła z wód termalnych w Polsce nie były wykorzystane w stopniu adekwatnym do posiadanych zasobów tej energii oraz do korzyści wynikających z jej zastosowania. W latach 2015-2021 nie osiągnięto planowanego wykorzystania zasobów geotermalnych. Znaczne wsparcie finansowe inwestycji w geotermię w tym okresie przyczyniło się co prawda do rozwoju tej branży, jednak ze względu na długotrwałość procesów inwestycyjnych, efekty tego wsparcia będą widoczne dopiero po 2021 roku.”

Więcej – https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/energia-wod-termalnych.html