Niska emisja w szklarniach, wędzarniach oraz piecach chlebowych małopolski |

19 lipca 2022 na portalu "Małopolska w zdrowej atmosferze" ukazało się opracowanie pn. "Analiza możliwości likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji pochodzącej ze źródeł stałopalnych w tunelach foliowych i szklarniach, wędzarniach oraz piecach chlebowych". Analiza została zrealizowana w ramach środków projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" dofinasowanego ze środków programu LIFE  Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowanie przedstawia stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Dokument ma na celu oszacowanie ilości poszczególnych rodzajów instalacji oraz opracowanie koncepcji osiągnięcia dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza i zgodności z wymaganiami tzw. uchwał antysmogowych. Dodatkowo przeprowadzono przegląd literaturowy obejmujący stosowane rozwiązania w przedmiotowym zakresie w kraju i innych państwach europejskich i opisano stosowne ekologiczne możliwości.

Na podstawie przeprowadzanych pomiarów w istniejących, eksploatowanych instalacjach określono poziomy emisji związków do powietrza i zaproponowano procedury ograniczające emisję, poprzez doposażenie lub zastosowanie nowych ekologicznych rozwiązań tradycyjnego pieca chlebowego oraz wędzarni. Dla tunelów foliowych i szklarni zaproponowano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szerokim aspekcie, nie tylko modernizacji samej instalacji ogrzewania,
ale również w konstrukcji budowy. Przedstawione opracowanie ma charakter poglądowy, nie może być jedynym źródłem wiedzy na temat ograniczenia niskiej emisji pochodzącej ze źródeł stałopalnych omawianych instalacji.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości zaopatrzenia w ciepło technologiczne w branżach: uprawy pod osłonami, wędzarniczej i piekarnictwa tradycyjnego, jednak możliwość zaimplementowania poszczególnych technologii w konkretnych przypadkach może być ograniczona Do każdej instalacji należy podejść indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie dostępne rozwiązania.

Więcej informacji - tutaj