Nowy wykaz czasopism MEiN z dn. 1.12.2021 |

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

01.12.2021

Materiały

Treść komunikatu:
20211201​_KOMUNIKAT​_w​_sprawie​_wykazu​_czasopism​_naukowych​_i​_recenzowanych​_materiałów​_z​_konferencji​_międzynarodowych.pdf (0.39MB)

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:
20211201​_Załącznik​_do​_komunikatu​_-​_wykaz​_czasopism​_naukowych​_i​_recenzowanych​_materiałów​_z​_konferencji​_międzynarodowych.pdf (13.34MB)

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych:
20211201​_Wykaz​_dyscyplin​_przypisanych​_do​_czasopism​_naukowych​_i​_materiałów​_konferencyjnych.xlsx (7.41MB)