KSE i VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2020+1 |

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2020+1

28-30 września 2021, forma online

W dniach 28-30 września 2021 r. w formule zdalnej odbędzie się VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2020+1

Współorganizatorzy Kongresu:

Partnerzy Kongresu:

Współpraca:

Patronaty honorowe:

  • Minister Klimatu i Środowiska;
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematyka VII OKG:

Podczas sesji kongresowych przedstawione zostaną doświadczenia, aktualności oraz plany rozwojowe dotyczące geotermii w Polsce, naświetlony zostanie stan i kierunki rozwoju geotermii w Europie i na świecie. Planowane są sesje z udziałem przedstawicieli kierownictw ministerstw oraz instytucji rządowych zaangażowanych w geotermię, sesje z udziałem prelegentów zagranicznych, sesje techniczne, sesje z udziałem przedsiębiorstw i firm z branży geotermalnej, sesja posterowa. Odbędą się także panele dyskusyjne, ekspozycje firm branżowych, inne wydarzenia.

Adresaci VII OKG:

VII OKG kierowany jest do naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firm usługowych, studentów, a także do innych osób i firm zainteresowanych geotermią.

Formuła:

Streaming online 28 września 2021 r.
Sesje w formie webinariów 29 i 30 września 2021 r.

Kontakt:

e-mail: sekretariat@kongresgeotermalny.pl

WWW:

https://kongresgeotermalny.pl