Pracownicze Plany Kapitałowe na AGH |

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania dla pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę po 60. roku życia. PPK tworzone i współfinansowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jednostki budżetowe, w tym uczelnie publiczne, przystąpiły do systemu w styczniu br. Oznacza to obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w AGH.

  1. W Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje zasada autozapisu. W przypadku AGH pierwszy autozapis był 09.04.2021 r. Pierwszy ponowny autozapis do PPK ma miejsce w 2023 roku, a kolejne będą w 2027 roku, 2031 roku itd. co 4 lata.
  2. Zasada autozapisu dotyczy osób zatrudnionych (pracowników, zleceniobiorców) w wieku 18-55 lat, które przed 1.03.2023 r. złożyły (złożą) deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklarację złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też zrezygnowały w trakcie oszczędzania w programie.
    Pracodawca (zleceniodawca) nie musi uzyskać zgody tych osób, aby ich zapisać do PPK. Jeżeli zatrudniony w wieku 18-55 lat nie złoży nowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

więcej: