Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy zwiększy je biogaz? |

Biogazownie mogą mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Instalacje biogazowe produkujące zieloną energię i ciepło budują energetykę rozproszoną, zwłaszcza na obszarach wiejskich, często niezgazyfikowanych. Z kolei inwestycje w biometan pomogą choć częściowo uniezależnić się Polsce od importu gazu ziemnego z zagranicy.

Przypomnijmy: roczny potencjał produkcji biogazu został w Polsce oszacowany na 13,8 mld m3, w tym 7,8 mld m3 biometanu.

Więcej na stronie: https://magazynbiomasa.pl/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-czy-zwiekszy-je-biogaz/