Spotkanie z Prezesem TAURON Wydobycie S.A. |

W dniu 9 listopada 2021 roku w siedzibie Dyrekcji TAURONA Wydobycie S.A., Zakładzie Górniczym Sobieski odbyło się spotkanie robocze Prezesa Spółki Pana Jacka Pytla z przedstawicielami KSE i KHGI WGGiOŚ, w której uczestniczyli: mgr inż. Marek Hajto, dr hab. inż. Robert Duda oraz mgr inż. Bartłomiej Ciapała.

W trakcie spotkania dyskutowano kwestie dot. możliwości nawiązania współpracy w zakresie poprawy efektywności energetycznej funkcjonującej infrastruktury wydobywczej oraz zwiększenia udziału OZE w zakładach wydobywczych Spółki.

Przypomnijmy tylko, że w skład TAURON Wydobycie S.A. wchodzą trzy zakłady górnicze: ZG Sobieski (Jaworzno), ZG Janina (Libiąż) oraz ZG Brzeszcze (Brzeszcze).

W połowie września Ministerstwo Aktywów Państwowych i TAURON Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji TAURON Wydobycie. To oznacza formalne przygotowanie do wydzielenia aktywów wydobywczych. Zgodnie z wypracowanymi porozumieniami, eksploatacja węgla kamiennego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończy się w 2040 r. a w Zakładach Górniczych Janina i Sobieski w 2049 r. W 2020 r. wydobycie węgla w TAURON Wydobycie wyniosło 4,5 mln ton, a sprzedaż węgla 4,08 mln ton.

Współpraca miała by stanowić element transformacji energetycznej spółek wydobywczych TARON Polska Energia S.A.