Termy Poddębice otwarte! |

Termy Poddębice, najnowsza wodna atrakcja w Łódzkiem zostały oficjalnie otwarte w niedzielę 01.05.2022 r. – link
Termy Poddębice – oficjalna strona

Informacja jest tym bardziej pocieszająca, że autorami Projektu Robót Geologicznych na podstawie którego w 2010 r. odwiercono otwór geotermalny Poddębice GT-2 byli pracownicy naszej Katedry.
Otworem Poddębice GT-2, o głębokości końcowej 2101 m, udostępniono piaskowcowy zbiornik kredy dolnej. Woda geotermalna ma temperaturę na wypływie do 71°C, a wydajność otworu (zasoby eksploatacyjne) określono na 252 m3/h. Reprezentuje typ wodorowęglanowo-sodowo-wapniowy przy ogólnej mineralizacji 442 mg/dm3 (woda słodka).

Prezentacja Pani Prezes Geotermii Poddębice Sp z.o.o Anny Karskiej – https://youtu.be/7543TFZ6V0c
Więcej informacji dot. projektu geotermalnego Poddębice przygotowana w ramach realizowanego w 2017 r. projektu EOG – https://youtu.be/BNPjD7deJsU