Uhonorowanie Prof. Wojciecha Góreckiego 17.12.2021|

Uhonorowanie Prof. Wojciecha Góreckiego

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że 17 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość nadania tytułu
PROFESORA HONOROWEGO AGH Prof. Wojciechowi Góreckiemu.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki Jest specjalistą z zakresu poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozpoznania i wykorzystania wód i energii geotermalnej. Całe swoje życie zawodowe obejmujące ponad 50 lat związany jest z Akademią Górniczo-Hutniczą i przemysłem naftowo-gazowniczym, w szczególności z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Jest autorem ponad 220 opublikowanych prac, opracowań badawczych, podręczników, ekspertyz i projektów z zakresu problematyki naftowo-gazowniczej i energetycznej dla komisji sejmowych, agend rządowych i przedsiębiorstw. Publikacje wydane w renomowanych czasopismach naukowych dotyczyły rozpoznania warunków występowania złóż węglowodorów w utworach kambru, formacji dewońsko-karbońskiej i dolnopermskiej na Niżu Polskim. Współautor badań ropo- i gazonośności utworów miocenu i podłoża w zapadlisku przedkarpackim. Profesor Wojciech Górecki położył wielkie zasługi w zakresie nowoczesnej geologii naftowej i optymalizacji poszukiwań naftowych. Ważną cechą długoletniej działalności Profesora było podejmowanie wyzwań w różnorodnych obszarach, w tym w poszukiwaniach gazu zamkniętego oraz gazu łupkowego. Pomysłodawca, redaktor naukowy i współautor ośmiu atlasów geotermalnych obejmujących formacje geologiczne Polski oraz współautor „Atlas of Geothermal Resources in Europe". Współautor projektów wykorzystywania wód geotermalnych w wielu miastach Niżu Polskiego, zapadliska przedkarpackiego i Karpat.
Inicjator i koordynator budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.
Laureat wielu nagród za wybitne osiągnięcia badawcze przyznanych przez ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Edukacji Narodowej oraz Ochrony Środowiska. Laureat ogólnopolskiego konkursu „Nobel dla Polaka". W 1998 r. za całokształt osiągnięć zawodowych i współpracę badawczą otrzymał tytuł doktora honoris causa Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego w Baku, a w 2012 r. - tytuł profesora honorowego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwana-Frankiwsku na Ukrainie. 29 stycznia 2020 r. Senat AGH nadał prof. Wojciechowi Góreckiemu tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej.
4 czerwca 2012 r. w Kopenhadze prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki otrzymał z rąk prezydenta European Association of Geoscientists and Engineers (największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów z zakresu nauk o Ziemi) prestiżowe wyróżnienie - Nagrodę Wegenera za całokształt wybitnych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie geologii naftowej i geotermii. Profesor pełnił wiele publicznych funkcji, m.in. był przewodniczącym zespołu ekspertów Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Uczestniczył w pracach zespołu Komitetu Prognozowania Rozwoju Kraju „Polska 2000" przy Prezydium PAN. W latach 1994-2011 był przewodniczącym zespołu doradców w PGNIG S.A., a w latach 2001-2005 członkiem Rady Nadzorczej w PGNiG SA i w spółce „Gaz-System". Profesor Wojciech Górecki jest przewodniczącym Rady Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.
Doradca światowych firm naftowych, w tym Atlantic Richfield Company, Apache Corporation i innych. Pełnił wiele funkcji w Akademii Górniczo-Hutniczej, m.in. zastępcy dyrektora Instytutu Surowców Energetycznych ds. Nauki, a przez 20 lat - kierownika Katedry Surowców Energetycznych. Doradca premiera RP, wicepremiera i ministra gospodarki.
Za działalność badawczą, dydaktyczno-edukacyjną oraz organizacyjną został wyróżniony odznaczeniami i medalami państwowymi, resortowymi i okolicznościowymi, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami honorowymi m.in. za zasługi dla miast: Krakowa, Piły i Konina, Odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Profesor posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

Uroczystość odbyła się 17 grudnia 2021 roku o godzinie 12.00 i transmitowana była na stronie https://youtu.be/ZeZyqzkpmew.

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima