Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska członkiem prestiżowego UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development |

Z przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska została członkiem niezależnego zespołu ekspertów i doradców realizujących wspólne badania, poszukujących innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu WODY w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Międzynarodowy zespół badaczy tworzy globalną sieć i parasol dla skoordynowanego, interdyscyplinarnego budowania repozytorium wiedzy i jej transferu oraz podejmowania skutecznych działań dla rozwiązania problemu powiązania występowania arsenu geogenicznego, skażenia głównie wód gruntowych i powierzchniowych, gleby, roślin i powietrza z ich wpływem na ludzi. W badaniach wykorzystywane są bezpośrednie rozwiązania o znaczącej perspektywie technologicznej oraz podejmowane problemy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Więcej informacji dostępne na stronie: https://unesco-chair-arsenic.usq.edu.au.