Wyróżnienie MEiN dla doktorantki naszej Katedry |

Z dniem 25.06.2022 r. doktorantka naszej Katedry, Pani mgr inż. Aleksandra Szulc-Wrońska zakończyła realizację projektu naukowo-badawczego z programu Diamentowy Grant pt. „Badania możliwości ograniczenia niskiej emisji w uzdrowisku Rabka Zdrój poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii”. Opiekunem naukowym projektu była prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska.
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19.10.2022 r. projekt został uznany za wykonany z wyróżnieniem.
Celem projektu była realizacja badań ukierunkowanych na ocenę możliwości ograniczenia niskiej emisji w Uzdrowisku Rabka Zdrój poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii (płytkiej geotermii, wiatru, słońca, wody), jako przedsięwzięć o charakterze mikroinstalacji. Cel został osiągnięty poprzez realizację kluczowych zadań, obejmujących: 1) Ocena dynamiki przestrzennoczasowych zmian stanu zanieczyszczenia powietrza ze wskazaniem obszarów/stref będących głównym ogniskiem niskiej emisji w Uzdrowisku, 2) Kwerendę danych geologicznych i geotechnicznych górotworu dla oceny parametrów przewodzenia ciepła; 3) Kwerendę danych hydrogeologicznych dla oceny potencjału wód podziemnych jako dolnego źródła dla pomp ciepła; 4) Badań potencjału energii słońca i wiatru; 5) Opracowanie przestrzennej charakterystyki i dostępności zasobów odnawianych źródeł energii w obszarze badań z wykorzystaniem narzędzi z rodziny GIS; 6) Ekonomiczną, energetyczną i ekologiczną analizę uwarunkowań związanych z wykorzystaniem rozwiązań predestynowanych w rozpatrywanym rejonie.
Uzyskane wyniki badań mają charakter utylitarny które z powodzeniem mogą zostać wykorzystywane zarówno przez jednostkę samorządu terytorialnego i mieszkańców Rabki Zdrój.
Niebawem Pani mgr inż. Aleksandra Szulc-Wrońska, przedstawi pracę będącą wynikiem przeprowadzonych badań.

Załączniki:

  • pismo rozliczeniowe DI2016 0039 46 (pdf, 200kB) – pobierz
  • Syntetyczny opis uzyskanych wyników i ich zastosowań (pdf, 160kB) – pobierz