zmarł prof. dr hab. inż. Roman Ney |

W dniu 25 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. inż. Roman Ney

Wybitny uczony i organizator, absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w roku 1955, ściśle związany z tym Wydziałem w latach 1955-1992. Działalność naukowa Pana Profesora związana była z poszukiwaniami naftowymi i szerzej z gospodarką surowcami mineralnymi. Był jednym z inicjatorów badań naukowych i nauczania akademickiego w zakresie geologii naftowej i geotermii. Z jego m.in. inicjatywy utworzony został na Naszym Wydziale, pod koniec lat sześćdziesiątych Międzyresortowy Instytut Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych, a w 1979 roku Instytut Surowców Energetycznych, w którym do 1992 roku pełnił funkcję dyrektora. Pozostawił po sobie liczne grono wychowanków a także kilkaset publikacji o różnorodnej tematyce z otoczenia geologii naftowej, poszukiwań naftowych, geotermii, gospodarki surowcami mineralnymi i polityki energetycznej. Był jedną z tych osób, których działalność odegrała trudną do przecenienia rolę w rozwoju naukowym i organizacyjnym naszego środowiska. Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Pracownicy, Emeryci i Studenci
Katedry Surowców Energetycznych