Letnia Szkoła Geotermalna w Chorwacji i Słowenii (lipiec 2021!) |

COST Action CA18219 – Geothermal-DHC
Informujemy o możliwości aplikowania do udziału w Letniej Szkole Geotermalnej poświęconej technologiom wykorzystania energii hydrogeotermalnej.
Propozycja skierowana jest do do studentów studiów magisterskich oraz grupy tzw. młodych naukowców, w tym doktorantów oraz osób (do 8 lat) po obronie doktoratu (PostDoc).

Letnia Szkoła odbędzie się w dniach 9-16 lipca 2021 w Chorwacji i Słowenii.

Szkoła Letnia organizowana jest w ramach szkoleń w projekcie COST Action CA18219 – Geothermal-DHC, pn. “Sieć badawcza wykorzystania technologii geotermalnych dla dekarbonizacji sieci grzewczo-chłodniczych”, przy współpracy z:

  • Geological Survey of Slovenia (GeoZS);
  • Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana (NTF UL);
  • Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering of University of Zagreb (RGN UZ);
  • Croatian Geological Survey (HGI-CGS).

O dofinansowanie z projektu COST18219 mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich oraz osoby o statusie postdoc. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu i mogą być przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i zakwaterowania. Propozycja finansowania nie dotyczy studentów studiów magisterskich (chociaż mogą one ubiegać się o zakwalifikowanie na kurs).

Preferowane będą zgłoszenia osób, które rozwijają swoją wiedzę w kierunkach: nauk o Ziemi, geotermii, inżynierii mechanicznej i energetycznej, nauk o środowisku, górnictwa oraz kierunkach związanych z zagadnieniami ekonomicznymi i ich zastosowaniami w geotermii.

Studenci będą mogli uzyskać 3 punkty ECTS za kurs termogeologii na poziomie studiów magisterskich na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Inżynierii Uniwersytetu w Lublanie, Słowenia.

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach Akcji COST można składać do 31 maja 2021 roku!

Przed dokonaniem rejestracji proszęo uważne przeczytanie następujących dokumentów:

  1. Zapoznać się z COST Vademecum, rozdział 6.2;
  2. Utworzyć profil w systemie eCOST
  3. Utworzyć profil w systemie projektu CA18219 Yellow Pages of Geothermal-DHC

Link do rejestracji na Letnią Szkołę: https://form.jotform.com/211011919774353

Ilość miejsc ograniczona!

Więcej Informacji:

Ulotka Informacyjna 1pobierz
Przewodnik “Jak aplikować”pobierz

Strona internetowa projektu CA18219https://www.geothermal-dhc.eu/

życzę sukcesów…

Marek Hajto
członek Komitetu zarządzającego projeku CA18219 – Geothermal-DHC

powiązany post: https://kse.agh.edu.pl/geotermia-dekarbonizacja/