Sars-CoV-2 – zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni |

Zasady postępowania na AGH w przypadku kontaktu z koronawirusem:

 1. Zasady funkcjonowania uczelni (bezpieczeństwo sanitarne) obowiązujące od 1 lipca 2022 r. - link
  Od 1 lipca 2022 r. uczelnia funkcjonuje wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 48/2022 Rektora AGH w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w uczelni.
  Pełna treść Zarządzenia nr 48/2022 z 11 lipca br.
 2. Zasady działalności AGH od 29 marca do 30 czerwca 2022 r. - link
  Od 29 marca do 30 czerwca 2022 r. uczelnia funkcjonuje wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 24/2022 Rektora AGH.
  Pełna treść Zarządzenia nr 24/2022 z dnia 29 marca br.
 3. Zasady działalności AGH od 28 lutego do 30 czerwca 2022 r. - link
  Od 28 lutego br. AGH powraca do stacjonarnego trybu funkcjonowania. Szczegółowe wytyczne znajdują się w nowym zarządzeniu Rektora (nr 14/2022), które obowiązuje do 30 czerwca br.
  Pełna treść zarządzenia Rektora AGH nr 14/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.
 4. Komunikaty Kanclerza AGH:
  • KOMUNIKAT NR 8/2022 | Instrukcja nr 1/06 - określająca zasady postępowania w przypadku stosowania zabezpieczeń epidemicznych lub wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni.
  • KOMUNIKAT NR 9/2022 | Instrukcja Nr 2/08 - określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.
  • KOMUNIKAT NR 10/2022 | Instrukcja Nr 3/06 - DLA PRACOWNIKÓW - określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem.
 5. ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 | Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od 1 października 2021 r.  Całość Zarządzenia - tutaj.
 6. ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 | Rektora AGH w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH (z późn. zmianami) dotyczącego działalności uczelni od 1 października 2021 r.
  Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji procesu kształcenia w okresie od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r.
 7. ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 | Rektora AGH z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od 1 października 2021 roku
 8. KOMUNIKAT NR 91/2021| Dotyczy: Instrukcja Nr 2/07 - określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.
 9. KOMUNIKAT NR 77/2021| Dotyczy: Instrukcja Nr 3/04 - DLA PRACOWNIKÓW - określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem.
 10. KOMUNIKAT NR 76/2021 | Dotyczy: Instrukcja Nr 2/06 - określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.
 11. KOMUNIKAT NR 75/2021| Dotyczy: Instrukcja nr 1/04 - określająca zasady postępowania w przypadku stosowania zabezpieczeń epidemicznych lub wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni.

Pozostałe informacje dot. COVID-19: https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje/